Godkjenning av et preparat av C. butyricum som fôrtilsetningsstoff til slakte- og avlskalkuler