Godkjenning av et preparat av Enterococcus faecium som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner