Godkjenning av et preparat av Lactobacillus buchneri som fôrtilsetning til alle dyrearter