Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere