Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr