Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae som fôrtilsetning til smågris og avlspurker