Godkjenning av et preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin om tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser og oppfôrings- og avlskalkuner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1375 av 1. oktober 2020 om godkjenning av preparatet av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin som tilsetjingsstoff i fôrvarer til spedgrisar, slaktekalkunar og kalkunar som vert fôra opp for avl (innehavar av godkjenninga: Vetagro SpA)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1375 of 1 October 2020 concerning the authorisation of the preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for suckling piglets, turkeys for fattening and turkeys reared for breeding (holder of authorisation Vetagro SpA)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.10.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder utvidet godkjenning av et preparat bestående av en blanding av sorbinsyre (16,7%), sitronsyre (25%), tymol (1,7%) og vanillin (1%). Preparatet er fra før godkjent i kategorien avltekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen ‘andre avltekniske tilsetningsstoffer’ for avvent smågris, slaktekylling, livkylling, alle mindre arter og avvent smågris. Det er nå godkjent for diende smågris, slaktekalkun og avlskalkun. EFSA vurderer preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har potensiell effekt over et minsteinnhold på 200 mg/kg fullfôr for slaktekalkun og avlskalkun, og 1000 mg/kg fullfôr for avvent smågris.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om…

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.10.2020
Anvendelsesdato i EU
22.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1375
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro