Godkjenning av et preparat som fôrtilsetning til avvendte smågriser