Godkjenning av et røykaromaekstrakt som fôrtilsetning til hunder og katter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1076/2014 av 13. oktober 2014 om godkjenningen av et preparat som inneholder røyksmak-ekstrakt-2b0001 som fôrtilsetningsstoff til hund og katt

Commission Implementing Regulation (EU) No 1076/2014 of 13 October 2014 concerning the authorisation of a preparation containing a smoke flavouring extract-2b0001 as feed additive for dogs and cats

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 20.03.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.11.2015)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren. Rettsakten gjelder godkjenning av et flytende smaksstoff som fôrtilsetningsstoff til hund og katt. Preparatet utvinnes av ulike tre-arter. Fremstillingsprosessen og tre-blandingen er oppgitt i annexet til rettsakten for å sikre at kun røykaromaer fremstilt på denne måten markedføres. Preparatet er fra før godkjent som røyksmakstilsetning i mat. EFSA finner det derfor ikke nødvendig å ta stilling til effekten av preparatet da funksjonen vil være den samme i fôr og mat. EFSA fastslår på bakgrunn av trygghetsstudier at en maksimumsgrense 40 mg/kg fôr vil være trygt for begge artene. Godkjenningen har varighet til 3. november 2024.
Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer i fôr, Fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Virksomheter og produsenter av fôr til hund og katt i Norge får en ny smakstilsetting å benytte seg av .

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Preparatet har vært godkjent i lengre tid til bruk i mat, derfor burde det ikke være noe problem med godkjennelse til bruk i fôr til hund og katt også.

Andre opplysninger
Skriftlig behandling i SUMP

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.10.2014
Anvendelsesdato i EU
03.11.2014

EØS



EFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
20.03.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.03.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.03.2015

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R1076
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro