Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler