Godkjenning av eterisk petitgrain bigarade-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/347 av 1. mars 2022 om godkjenning av eterisk petitgrain bigarade-olje som tilsetjingsstoff i fôr til visse dyreartar

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/347 of 1 March 2022 concerning the authorisation of petitgrain bigarade essential oil as a feed additive for certain animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av eterisk olje fra petitgrain (en sitrusfrukt) som sensorisk tilsetningsstoff (aromastoff) i fôr til alle dyrekategorier. Dette er et tilsetningsstoff som var godkjent etter gammelt regelverk (direktiv 70/524/EEC) som nå er godkjent etter nytt regelverk (forordning (EU) 1831/2003). EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Petitgrain bigarade er et kjent aromastoff i mat og det er derfor ikke nødvendig å demonstrere effekt. Tilsetningsstoffet skal merkes med anbefalt størsteinnhold for en rekke dyrekategorier.
Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
01.02.2022
Anvendelsesdato i EU
22.03.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.06.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2022
Anvendes fra i Norge
04.10.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0347
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro