Godkjenning av eugenol som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger