Godkjenning av fluroxypyr som virksomt stoff i plantevernmiddel