Godkjenning av foretak involvert i design eller produksjon av utstyr til bruk i flysikringstjenestene