Godkjenning av fôrtilsetninger til visse fjørfe og griser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1006 av 15. juni 2017 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1206/2012 angående endring av produksjonsstammen for preparatet av 1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus oryzae (DSM 10287) som fôrtilsetningsstoff til slaktefjørfe, avvent smågris og slaktegris (innehaver av godkjenningen er DSM Nutritional Products Ltd.)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1006 of 15 June 2017 amending Implementing Regulation (EU) No 1206/2012 as regards the change of the production strain of the preparation of endo-1,4-beta-xylanase, produced by Aspergillus oryzae (DSM 10287) as feed additive for poultry for fattening, weaned piglets and pigs for fattening (holder of authorisation DSM Nutritional Products Ltd)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder endrede betingelser i godkjenningen av enzymet endo-1,4-beta-xylanase som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er godkjent i kategorien «Avltekniske tilsetningsstoffer», i gruppen «fordøyelsesforbedrende midler». I den nåværende godkjenninger der det produsert av stammen DSM 10287 av bakterien Aspergillus oryzae. Den er nå søkt endret til bakteriestammen DSM 26372 av samme art. Endring av bakteriestammen endo-1,4-beta-xylanase har ingen betydning for effektiviteten av enzymet. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.05.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.06.2017
Anvendelsesdato i EU
05.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 304-307
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2018
Anvendes fra i Norge
19.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1006
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro