Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til slaktekyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/187 av 2. februar 2017 om godkjenningen av preparatet av Bacillus subtilis (DSM 28343) som et fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger (innehaver av godkjenningen Lactosan GmbH & Co. KG)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/187 of 2 February 2017 concerning the authorisation of a preparation of Bacillus subtilis (DSM 28343) as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Lactosan GmbH & Co. KG)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.4.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av levedyktige sporer fra bakterien Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien “Avlteknisk tilsetningsstoff”, gruppen “midler som stabiliserer tarmfloraen”, og er søkt godkjent for slaktekyllinger. Preparatet forårsaker ikke antibiotikaresistens. Er tillatt brukt sammen med godkjente koksidiostatika. EFSA har vurdert Bacillus subtilis til å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Forslaget ble diskutert og votert i PAFF Fôrvarer i desember 2016.

Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
02.02.2017
Anvendelsesdato i EU
23.02.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2017
Anvendes fra i Norge
26.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0187
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro