Godkjenning av frirullingsfunksjon for biler for reduksjon av CO2-utslipp