Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter