Godkjenning av to høyeffektive generatorer for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler