Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til slaktesvin, avvente smågriser og purker