Godkjenning av kitosan som basisstoff i plantevernmidler