Godkjenning av kjerner fra Jatropha curcas som ny mat