Godkjenning av klinoptilolitt av vulkansk opprinnelse og av natrolitt-fonolitt som tilsetningsstoff i fôrvarer