Godkjenning av koksidiostatika som tilsetningsstoff i fôrvarer: bestemmelser om den ansvarlige for markedsføringen