Godkjenning av L-glutaminsyre og mononatriumglutamat produsert av Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 som tilsetningsstoff i fôrvarer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1420 av 22. august 2022 om godkjenning av L-glutaminsyre og mononatriumglutamat produsert av Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1420 of 22 August 2022 concerning the authorisation of L-glutamic acid and monosodium glutamate produced by Corynebacterium glutamicum NITE BP-01681 as feed additives for all animal species

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 24.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.10.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning av aminosyrene L-glutaminsyre og mononatrium L-glutamatmonohydrat produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Corynebacterium glutamicum (NITE BP-01681) som ernæringsmessig tilsetningsstoff i fôr og drikkevann og som aromastoff i fôr til alle dyr. Det er ikke detektert levende rester eller rekombinant DNA fra mikroorganismen i produktet. Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) vurderer tilsetningsstoffene som trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. EFSA vurderer tilsetningsstoffene som effektive arminosyrekilde, men for å ha effekt for drøvtyggere må det beskyttes mot nedbrytning i vom. Dette er kjente smaksforsterkere i mat og er ventet å ha samme effekt i fôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
22.08.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.08.2022
Anvendelsesdato i EU
12.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet