Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat fremstilt ved fermentering av E. coli NITE SD 00268 som et tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter unntatt fisk