Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter