Godkjenning av L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/439 av 13. mars 2017 om godkjenningen av L-lysinsulfat produsert av Escherichia coli som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/439 of 13 March 2017 concerning the authorisation of L-lysine sulphate produced by Escherichia coli as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.8.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2017)

Sammendrag av innhold
Forlag til rettsak gjelder godkjenning for lysinpreparatet L-lysinsulfat som fôrtilsetningsstoff. Det er søkt godkjent i kategorien «Ernæringsmessig tilsetningsstoff», I den funksjonelle gruppen “Aminosyrer, deres salter og analoger”. Det er søkt godkjent for alle dyrearter. Preparatet er framstilt ved fermentering ved hjelp av en genmodifisert stamme av bakterien Escherichia coli. Rester av bakterien, eller rekombinant DNA, er ikke funnet i preparatet. L-lysinsulfat er en effektiv aminosyrekilder til alle dyrearter, og lysin er en essensiell aminosyre. Produktet har et høyt innhold av svovel og det er derfor satt en grense for størsteinnhold på produktet. EFSA vurderer preparatet til å være trygt for folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.03.2017
Anvendelsesdato i EU
03.04.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.07.2017
Anvendes fra i Norge
30.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0439
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro