Godkjenning av L-treonin av en stamme av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter