Godkjenning av L-valin produsert av Escherichia coli som fôrtilsetningsstoff