Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, Sør-Afrika, Tunisia, Ukraina og Storbritannia for testing av rabiesvaksiner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/545 av 26. mars 2021 om godkjenning av visse laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, Sør-Afrika, Tunisia, Ukraina og Det forente kongerike til å utføre serologiske tester for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksiner hos hunder, katter og ildrer

Commission Implementing Decision (EU) 2021/545 of 26 March 2021 authorising laboratories in Brazil, Cambodia, China, Mexico, South Africa, Tunisia, Ukraine and the United Kingdom to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.10.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.7.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner laboratorier i Brasil, Kambodsja, Kina, Mexico, Sør-Afrika, Tunisia, Ukraina og Det forente kongerike til å teste blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinering. Laboratoriene er:

• Instituto de Tecnologia do Paraná
Rua Professor Algacyr Munhoz Mader, 3775
Curitiba 81350-010
Brasil

• TECSA laboratórios LTDA
Avenida do Contorno, 6226 - Funcionários
Belo Horizonte 30110-042
Brasil

• Instituto Pasteur
Avenida Paulista, 393
São Paulo 01311000
Brasil

• Pasteur Institute of Cambodia
Laboratory of virology
5 Monivong Boulevard
BP 983
12200 Phnom Penh
Kambodsja

• Technical Centre for animal, plant and food inspection and quarantine of Shanghai customs
Laboratory of animal quarantine
1208 Minsheng Road
Pudong district
Shanghai 200135
Kina

• SADER/SENASICA
Av. Centenario de la Educación s/n, (km 3,5 Carretera Federal Mexico-Pachuca)
Tecamac de Felipe Villanueva
55740 Estado de México
Mexico

• Onderstepoort Veterinary Institute
100 Old Soutpan Road
0110 Pretoria
Sør-Afrika

• Pasteur Institute of Tunis
Rabies laboratory
13 place Pasteur
BO 74
1002 Tunis Belvedere
Tunisia

• State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of Microorganisms
Department of Biotechnology and Quality Control of Viral Preparations
30, Donetska str.
03151 Kyiv
Ukraina

• APHA Weybridge
Virology Vl 1, Woodham Lane
New Haw, Addelestone
Surrey KT15 3NB
Det forente kongerike

• BioBest Laboratories Ltd
6 Charles Darwin House
The Edinburgh technopole, Nr Milton Bridge
Penicuik
Det forente kongerike

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i norsk regelverk, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten godkjenner flere nye laboratorier til å teste/kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Dermed bedres tilgangen på denne typen laboratorietjenester.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten imøtekommer godkjenningssøknader fra myndighetene i de respektive landene. Laboratoriene er vurdert og det foreligger positive evalueringsrapporter fra tidl. Agence francaise de sécurité des aliments de Nancy (AFSSA, Nancy), som nå er integrert i Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) i Frankrike. Laboratoriene oppfyller dermed vilkårene for å bli godkjent til å foreta denne typen testing/kontroll.

​Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsaktene er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.03.2021
Anvendelsesdato i EU
19.04.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
29.10.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.10.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.10.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D0545
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro