Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og USA for testing av rabiesvaksiner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/528 av 14. april 2020 om godkjenning av laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og USA for å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere

Commission Implementing Decision (EU) 2020/528 of 14 April 2020 authorising laboratories in Brazil, China, South Korea, Thailand and the United States to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 11.12.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.5.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og USA til å teste blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinering. Laboratoriene er:

• Núcleo de Pesquisas em Raiva
Laboratório de Virologia Clínica e Molecular do Instituto de Ciências Biomédicas
Universidade de São Paulo
Av. Prof. Lineu Prestes, 1374, room 225
05508-000 São Paulo
Brasil

• Sino Tech World Biologicals Pharmaceutical Co., Ltd (Beijing)
29 Qingfeng West Road. Biological Medicine Base, Daxing District,
Beijing
Kina

• Animal Disease Diagnostic Center
Institute of Animal Health, Guangdong Academy of Agriculture Sciences
21 Baishigang Street, Tianhe District
Guangzhou, Guangdong
Kina

• National Reference Laboratory for Animal Rabies (Diagnostic Laboratory for Rabies and Wildlife Associated Zoonoses)
Changchun Veterinary Research Institute,Chinese Academy of Agricultural Sciences
666 Liuying West Road, Jingyue Economy Development District, Changchun, Jilin,
Kina

• Centre for Rabies Antibody Assay, Laboratory of Epidemiology, Military Veterinary Research Institute, Academy of Military Medical Sciences
666 Liuying West Road, Jingyue Economy Development District
Changchun, Jilin
Kina

• Rabies and Japanese encephalitis OIE reference laboratory of the Animal and Plant Quarantine Agency
177 Hyeoksin 8-ro, Gimcheon-si, Gyeongsangbuk-do, 39660,
Sør-Korea

• Centers for Disease Control and Prevention
Rabies Laboratory
1600 Clifton Road, NE, Atlanta, GA 30333,
USA

• The National Institute of Animal Health
50/2 Kasetklang, Ladyao, Chatuchak
Bangkok 10900
Thailand

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i norsk regelverk, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten godkjenner flere nye laboratorier til å teste/kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Dermed bedres tilgangen på denne typen laboratorietjenester.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Rettsakten imøtekommer godkjenningssøknader fra myndighetene i de respektive landene. Laboratoriene er vurdert og det foreligger positive evalueringsrapporter fra tidl. Agence francaise de sécurité des aliments de Nancy (AFSSA, Nancy), som nå er integrert i Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) i Frankrike. Laboratoriene oppfyller dermed vilkårene for å bli godkjent til å foreta denne typen testing/kontroll.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.03.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.04.2020
Anvendelsesdato i EU
06.05.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.09.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
11.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D0528
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro