Godkjenning av Lactobacillus-preparater som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 399/2014 av 22. april 2014 om godkjenningen av preparatene av Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 og Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 som fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 399/2014 of 22 April 2014 concerning the authorisation of the preparations of Lactobacillus brevis DSM 23231, Lactobacillus brevis DSMZ 16680, Lactobacillus plantarum CECT 4528 and Lactobacillus fermentum NCIMB 30169 as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.06.2014)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder godkjenning av 4 mikrobiologiske ensileringsmidler til alle dyrearter. Siden preparatene er såpass like behandles de under ett.

Preparatene består av levedyktige celler, og mikroorganismene er ikke genmodifiserte. Preparatene er klassifisert i gruppen Tekniske tilsetningsstoff, og i den funksjonelle gruppen Ensileringsmidler.

EFSA har vurdert søknaden med de fire organismene og finner følgende:

-Lactobacillus brevis (DSM 23231) er trygt i bruk, og preparatet har et visst potensial til å bedre surfôrkvaliteten og redusere antall clostridie-sporer i fôret når tilsatt i anbefalt mengde som er 5x10 7 kolonidannende enheter per kg ferskt materiale.

- Lactobacillus brevis (DSMZ 16680) er trygt i bruk, og preparatet kan bedre surfôrkvaliteten. Anbefalt dosering er 1x10 8 kolonidannende enheter per kg ferskt materiale.

- Lactobacillus plantarum (CECT 4528) er trygt i bruk, og preparatet kan redusere nedbryting av protein i surfôret og dermed redusere produksjonen av ammoniakk. Anbefalt dosering er 1x10 9 kolonidannende enheter per kg ferskt materiale.

- Lactobacillus fermentum (NCIMB 30169) er trygt i bruk, og preparatet kan bedre surfôrkvaliteten. Anbefalt dosering er 1x10 8 kolonidannende enheter per kg ferskt materiale med tørrstoffinnhold på 29-46 %.

Mikroorganismene er godkjent hver for seg og kan benyttes enkeltvis eller i blanding. For å sikre effekt er det er angitt minimumsdosering hvis de benyttes enkeltvis. Analysemetoder er angitt. Det er angitt en overgangsordning slik at preparater som er pakket og merket etter tidligere godkjenning kan brukes opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med EU-kommisjonens faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 13. mai 2024.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Alle preparatene finnes allerede på markedet derfor får ikke godkjenningen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Stadig flere tilsvarende preparater blir godkjent med samme formål. Hvorvidt disse blir tatt i bruk er opp til industrien, det er nå rikelig med ensileringsmidler å velge blandt.

Det er praktisk og økonomisk at preparater som er pakket og merket etter tidligere godkjenning kan brukes opp.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôr, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.04.2014
Anvendelsesdato i EU
13.05.2014

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 13, 14.2.2019, p. 7-10
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.08.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
24.10.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.10.2014
Anvendes fra i Norge
29.10.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0399
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro