Godkjenning av lakto-N-tetraose produsert av derivatstammer av Escherichia coli som ny mat