Godkjenning av Latvia som offisielt fri for enzooisk bovin leukose: endringsbestemmelser