Godkjenning av lavrisikostoffet ABE-IT 56 i plantevernmidler