Godkjenning av mangan lysinatsulfat som fôrtilsetning for alle dyrearter