Godkjenning av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/940 av 1. juni 2017 om godkjenningen av maursyre som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/940 of 1 June 2017 concerning the authorisation of formic acid as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.01.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder godkjenning for maursyre som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter for en ny gruppe tilsetningsstoff «fôrhygiene fremmere» under kategorien «Teknologiske tilsetningsstoffer». Betingelsen for å bli godkjent i denne gruppen er at tilsetningsstoffet skal hemme eller redusere vekst av mikroorganismer i fôr. Maursyre er fra før godkjent både som konserveringsmiddel, ensileringsmiddel (frem til 9.12.2026) og smaksstoff (frem til 6.2.2027). Maksimumsinnholdet er satt til 10 000 mg/kg. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse og human helse, og miljøet, og at produktet oppfyller kravet om å hemme vekst av mikroorganismer.v

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 193-195
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.01.2018
Anvendes fra i Norge
19.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0940
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro