Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1533 av 12. oktober 2018 om godkjenning av et preparat av natriumalginat som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter, hunder, andre ikke-matproduserende dyr, og fisk, og et preparat av kaliumalginat som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1533 of 12 October 2018 concerning the authorisation of a preparation of sodium alginate as a feed additive for cats, dogs, other non-food-producing animals and fish and a preparation of potassium alginate as a feed additive for cats and dogs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.4.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.6.2019)

Sammendrag av innhold
Regodkjenning av natriumalginat og godkjenning av kaliumalginat som fôrtilsetningsstoff i kategorien «teknologiske tilsetningsstoffer». Stoffene er søkt regodkjent og godkjent for katter, hunder, andre ikke-matproduserende dyr og fisk. Stoffene er effektiv som stabilisatorer, fortykningsmidler, geleringsmidler og som bindemidler og er derfor foreslått godkjent i disse gruppene av teknologiske tilsetningsstoffer. Det er gitt størsteinnhold for katt og hund. EFSA har vurdert preparatet å være trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, tilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.10.2018
Anvendelsesdato i EU
04.11.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.04.2019
Anvendes fra i Norge
24.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1533
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro