Godkjenning av nytt bruksområde for 3-fytase som fôrtilsetningsstoff