Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/454 av 20. mars 2019 om godkjenning av preparater av alfa-amylase fra Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 eller Aspergillus oryzae ATCC SD-5374 og et preparat av endo-1,4-betaglukanase fra Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 som tilsetningsstoffer i ensilasje for alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/454 of 20 March 2019 concerning the authorisation of preparations of alpha-amylase from Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, and Aspergillus oryzae ATTC SD-5374, and a preparation of endo-1,4-beta-glucanase from Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 as silage additives for all animal species.

Siste nytt

Norsk forsrkrift kunngjort 2.7.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.6.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder regodkjenning av et preparater av enzymet alfa-amylase fra tre stammer av mikroorganismer (Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251, og Aspergillus oryzae ATTC SD-5374) og enzymet endo-1,4-beta-glucanse fra Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 som fôrtilsetningsstoff i kategorien teknologisk tilsetningsstoff i gruppen ensileringsmiddel, for alle dyrearter. EFSA vurderer preparatene å være trygge for dyrehelse, folkehelse og miljø. Preparatet har potensialet til å forbedre produksjonen av ensilasje fremstilt fra plantematerialer det er enkelt, moderat vanskelig eller vanskelig å ensilere.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.03.2019
Anvendelsesdato i EU
10.04.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.05.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.2019
Anvendes fra i Norge
27.06.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R0454
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro