Godkjenning av preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2150 av 7. desember 2016 om godkjenningen av preparater av Lactobacillus plantarum DSM 29025 og Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2150 of 7 December 2016 concerning the authorisation of the preparations of Lactobacillus plantarum DSM 29025 and Lactobacillus plantarum NCIMB 42150 as feed additives for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.5.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2017)

Sammendrag av innhold
Saken er diskutert i den faste komiteen for planter, dyr, næringsmidler og fôr, seksjon fôrvarer, PAFF. Det var få kommentarer til godkjenningen, og saken ble votert i november.

Det er søkt om godkjenning av melkesyrebakterien L. plantarum, som er klassifisert i kategorien “Teknologiske tilsetningsstoff” og den funksjonelle gruppen “Ensileringsmidler”. Det er søkt om godkjenning for alle dyrearter.

Produktene er fremstilt ved hjelp av en ikke-genmodifisert bakteriestamme, og inneholder ikke antibiotikaresistensgener. Produktene har vist effekt som ensileringsmiddel, ved å bevare næringsstoffene i fôret. Det er ikke gitt maksimumsinnhold av preparatene, men nå preparatene ikke brukes i kombinasjon med andre preparater er det gitt en minimumsverdi. Preparatene er vurdert av EFSA til å være trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 05.05.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.12.2016
Anvendelsesdato i EU
28.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
05.05.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.05.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.05.2017
Anvendes fra i Norge
26.05.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2150
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro