Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter