Godkjenning av Pseudomonas sp. slekt DSMZ 13134 som virksomt stoff i plantevernmiddel