Godkjenning av sorbitanmonolaurat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter