Godkjenning av tartrazin som tilsetningsstoff i fôrvarer til hunder, katter, akvariefisk, frøspisende prydfugler og små gnagere