Godkjenning av utvidet bruk av L-ergothionein som ny mat