Godkjenning av UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny matingrediens

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om godkjenning av markedsføring av UV-behandlet bakegjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny matingrediens i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 258/97

(Draft) Commission Implementing Decision authorising the placing on the market of UV-treated baker's yeast (Saccharomyces cerevisiae) as a novel food ingredient under Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 09.04.2014

Nærmere omtale

Red. anm.: Utkastet er foreløpig ikke tilgjengelig på Kommisjonens nettsider.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.04.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet