Godkjenning av vannetanolekstrakt av Labisia pumila som ny mat