Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til høns, andre fjørfearter og visse svin